Kategorija: Razno

V soboto 16. septembra 2022 se je končal dvodnevni seminar Združenja psihoterapevtov Slovenije (ZPS). Čeprav je zunaj prevladovalo turobno in deževno vreme, je tvorna izmenjava programskih vsebin v družbi prijaznih ljudi premagala naravne demone: slabo vreme nam ni prišlo do živega.

Prvi dan so se zvrstile strokovne razprave o etičnih načelih, kodeksu ter vlogi in praksi častnega razsodišča ZPS. O etičnosti in odgovornosti v širšem družbenem okviru je na primeru javnega nastopanja zdravstvenih delavcev govoril dr. Alojz Ihan.

Vrhunec prvega dne seminarja je bil umetniški večer s pisateljem Ferijem Lainščkom. V pogovoru se je pesnik po vertikalni liniji ustvarjalnosti podal vse do horizontalne ravni intuitivnega dojemanja in sveta sanj, kjer v metaforah prebivajo bajeslovna bitja, dobri duhovi in nagajivi, nemalokrat zlobni demoni, ki ne igrajo vedno po pravilih dobrega in lepega. Izzvan z vprašanji radovedne publike, je pisatelj nazorno pokazal, kako literarno ustvarjanje in lepe umetnosti nasploh sooblikujejo človeško dušo, njene spoznavne, moralno-etične in estetske razsežnosti (vrline).

Naslednji dan je program seminarja začel dr. Borut Škodlar s prispevkom Etičnost in odgovornost v psihoterapevtski praksi.

Z mojim prispevkom sem udeleženke in udeležence seminarja povabil h kratki delavnici z naslednjimi izzivi: »Častno razsodišče ZPS odločilno prispeva k etičnosti in odgovornosti v psihoterapiji, ZPS s svojimi člani pa k odpornosti proti neetičnim in drugim odklonskim dejanjem tudi v širši družbi.« V okviru razpoložljivega časa smo oblikovali integrirani model politike odpornosti proti neetičnim in drugim odklonskim dejanjem (prikaz spodaj).

V sklepnemu delu je potekala razprava na okrogli mizi, katero sta moderirala dr. Zdenka Čebašek Travnik in dr. Borut Škodlar. V razgibani izmenjavi mnenj smo razpravljali o etičnosti in odgovornosti v psihoterapiji, pravniških poklicih, novinarstvu, kulturno-umetniških krogih in širše. Za nadaljnjo razpravo je ostalo odprto vprašanje, kje so meje prisilnega (kogentnega) urejanja, vključno z disciplinskim kaznovanjem v etičnih kodeksih. Če je težišče etike in moralnih sodb vest in samodiscipliniranje posameznika v skladu z etično normo, medtem ko sta zunanja prisila in disciplinsko kaznovanje primarna naloga prava, kakšna je potem narava organa, ki na podlagi etičnega kodeksa izreka disciplinske kazni. Mar s tem ne sedi hkrati na dveh stolih različnih normativnih sistemov, etike in prava, pri čemer etični kodeks s prisilnimi normami potiska naravnost v naročje kaznovalnega prava.

Organizator seminarja ZPS je z odlično organizacijo hkrati poskrbel, da so prispevki in iztočnice razprave na okrogli mizi objavljeni v zborniku seminarja »Etičnost in odgovornost v psihoterapiji in širše.«

Prvi dan seminarja sem s posebnim zanimanjem prisluhnil ločeni pobudi dr. Čebašek Travnik za ustanovitev literarnega združenja v medicini. Kaže, da je estetski in etični smoter literature, književnosti in drugih lepih umetnosti s pripovedovanjem zgodb (etika narativa) čedalje bolj prepoznan tudi na področju javnega zdravja, medicinske in uporabne etike (prim., Barrett, Ortmann, Larson, 2022, Narrative Ethics in Public Health: The Value of Stories).

Z navdihom umetniškega večera se mi je porodila naslovna misel: Z etiko in lepimi umetnostmi nad osebnostne, družbene in naravne demone. Žal so stvarne razmere v današnjem svetu veliko hujše od najbolj morastih sanj in podob iz sveta domišljije. Etičnosti in odgovornosti za skupne vrednote, ki vsako družbo praviloma ohranjajo kot vključujočo, harmonično in uspešno delujočo celoto, ni več mogoče zagotavljati le znotraj posameznih skupin, združenj in ustanov. Seminar Etičnost in odgovornost v psihoterapiji in širše je že z naslovom in programskimi vsebinami opozoril, da je zato ob osebni in institucionalni odgovornosti nujno utrjevanje skupnega potenciala človečnosti (ravnati etično) v širši družbi.

Da imajo lepe umetnosti splošno pomembno vlogo pri utrjevanju moralno-etičnega potenciala osebnosti, ustanov in družbene skupnosti – v katastrofičnih razmerah toliko bolj – pa smo poudarili že v našem skupnem Pozivu k človečnosti (SC PEN in IRVD: slo in ang. različica).

Bećir Kečanović, 20. september 2022

PRIKAZ: IRVD