Kategorija: Razno

Prvi del naslova je istoimenski prispevek, s katerim smo sodelovali na Konferenci Šport in javni prostor, 21. septembra 2018 v Ljubljani. V bistvu prizadevanj za mir, varnost in sožitje je po namenu enak temu, kar lahko te dni razberemo iz medijev o  namenu Vatikana pri promociji  športa kot instrumenta dialoga, miru in solidarnosti.

V našem prispevku smo med drugim zapisali, da šport s povezovanjem in vključevanjem skupnega potenciala raznolikosti znatno prispeva k mobilizaciji družbe, da okrepi skupna prizadevanja za napredek in trajnostni razvoj, vzdržnost in varnost na vseh ravneh; zato: Vključujoč pozdrav športni ekipi Vatikana!

Ker bogati osebnost in povezuje, ne glede na starost in siceršnjo pripadnost, se šport v svoji vrednotni, moralno-etični, vzgojni in izobraževalni vlogi vedno bolj kaže kot gonilna sila družbe tudi pri preseganju nazadnjaških praks izključevanja, diskriminacije, nestrpnosti, polarizacije, sovraštva, nasilne radikalizacije, terorizma.

Seveda darila, ki jih z odprtimi rokami prispeva k dobremu in kakovostnemu življenju, niso samoumevna. Tudi šport potrebuje pozornost in »svoj prostor pod soncem« v fizičnem in družbenem pomenu. Zato gre odgovornost do športa roko v roki z odgovornostjo do prostora, ki je prav tako vrednota skupnega pomena.

Da ne bi ostal le pri teoretičnem razglabljanju, se prispevek z naslovno mislijo “Vrednotna vloga športa v razvoju vključujočega in varnega prostora” loteva konkretnih družbenih problemov in etičnih dilem. Na praktičen način ponazori problem neurejene etažne lastnine, ki je z nekaterimi posledicami skupen športu in prostoru.

Medtem ko si sodna oblast prizadeva, da zadevno uredi v skladu z veljavno zakonodajo, se na drugi strani odpirajo nova vprašanja, kako v spremenjenih lastniških razmerjih upravljati pripadajoča, funkcionalna zemljišča, zelenice, parke, odprte sprehajalne poti, športna in otroška igrišča,  da lahko vrednota športa s kulturo gibanja služi dobremu in kakovostnemu življenju, vključujočemu in varnemu življenjskemu in družbenemu prostoru za vse in vsakogar.

(Povzetek prispevka, Vrednotna vloga športa v razvoju vključujočega in varnega prostora, je objavljen, v: Bon, M. Macura, D. Žvan, M. Konferenca Šport in javni prostor, Fakulteta za šport : Zavod Enajsta akademija, 2018, str. 23-24).

Bećir Kečanović 12. december 2019