Dobra praksa etike vključevanja in urejanja vključujočega delovnega okolja v etičnih kodeksih

Etični kodeks Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: »Dejavnosti znotraj akademske skupnosti temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva, raznolikosti in enakopravnosti, vključujočega delovnega okolja z dobrimi medsebojnimi odnosi, sodelovanjem, obveščanjem in vzajemnim spoštovanjem, ne glede na razvrstitev po položaju, starost ali spol osebe«. (21.11.2016)

Lek d.d. – Novartisov kodeks ravnanja: »’Raznolikost in vključenost’: Z zaposlenimi ravnamo pošteno, enakopravno in spoštljivo. Od njih pričakujemo, da bodo ravnali spoštljivo drug do drugega in ne bodo dovolili nobene oblike nadlegovanja ali diskriminacije. Stremimo k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja, v katerem lahko zaposleni v celoti prispevajo ne glede na njihovo ozadje. Cenimo raznolikost in individualnost naših zaposlenih in ne diskriminiramo glede na osebnostne lastnosti, kot so državljanstvo, spol, starost, narodnost, vera, spolna usmerjenost ali invalidnost. Verjamemo, da je raznolika delovna sila, ki odraža globalno sliko naših bolnikov in strank, ključna za naš uspeh. Zato privabljamo in omogočamo razvoj ter obdržimo visoko nadarjene ljudi z različnimi ozadji in raznolikimi miselnostmi«. (21.11.2016)