Kategorija: Razno

Evropsko sodišče za človekove pravice – ESČP v Starsbourgu je v zadevi KÖVESI v. ROMANIA, 5. maja 2020, obsodilo državo Romunijo zaradi kršitev pravic odstavljene državne tožilke, specializirane za boj proti korupciji.

Izjemen pomen ugotovitev ESČP se tudi tokrat kaže v obsodbi kršitev pravice do svobode izražanja. Pritožnico, državno tožilko so namreč odpustili zaradi javnih kritik državne oblasti, ki jih je izrekla med opravljanjem svojega dela v zadevah, za katere ESČP ugotavlja, da so bile v interesu javnosti.

Če ugotovitve ESČP povežemo z določbo 39. člena naše Ustave ter z ugotovitvami Ustavnega sodišča v zadevi (sklep) U-I-83/20, v kateri še poteka ocena ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih omejitvah in prepovedi v času krize SARS-CoV-2, je na dlani neločljiva vez še s pravicami do zbiranja in združevanja iz 42. člena Ustave.

Očitno je, da najvišje sodne oblasti, ki v Evropi bedijo nad varovanjem demokracije,  človekovih pravic, demokratičnega ustavnega reda in pravne države tudi v najbolj zapletenih družbenih razmerah resnično delujejo.

Bećir Kečanović 6. maj 2020

VIR/ECHR