Kategorija: Razno

EU je letos spomladi sprejela strategijo enakosti spolov za obdobje 2020 – 2025. Predsednica Komisije Ursula von der Leyen jo je pospremila z naslednjim stališčem:

„Enakost spolov je temeljno načelo Evropske unije, a v praksi še ni uresničeno. V podjetništvu, politiki in družbi kot celoti lahko ves naš potencial uresničimo le, če bomo izkoristili vse naše talente in raznolikost. Ni dovolj, če vključimo le polovico prebivalstva, če izkoristimo le polovico zamisli ali polovico energije (Prizadevanja za Unijo enakosti).”

Ženske za mir in varnost se zgornjemu stališču v celoti pridružujemo. Med glavnimi ovirami, da načelo enakosti spolov v praksi še ni uresničeno, vidimo miselnost, ki izhaja iz napačne podmene o naravnem nasprotju med »MI« in »ONI«.

V naravi ni tovrstnih konstruktov. Ljudje jih umetno ustvarjamo z enostranskim in stereotipnim razmišljanjem, ki vlogo žensk in moških v družbi polarizira. Namesto vzajemnega spoštovanja in harmonije za srečo in smisel življenja, jih izključuje oz. diskriminira.

Ponovno poudarjamo, da si moramo ženske in moški s skupnim potencialom raznolikosti, z ramo ob rami in ne na okopih med “MI” in “ONI”, prizadevati za trajnostno in miroljubno, vključujočo in varno družbo za vse: Ne le za sedanje, temveč tudi za prihodnje rodove!.

Ženske za mir in varnost, 1. julija 2020

 

VIR: EU KOMISIJA/PREDSTAVNIŠTVO V SLOVENIJI

 

EU enakost spolov