Kategorija: Razno

Prispevek učencev 5.a in 5.b razreda OŠ dr. Vita Kraigherja k Mesecu prostora 2018. Ob mentorstvu razredničark in moderatorke, prostovoljke IRVD, ga bodo predstavili na prireditvi v Hiši Evropske unije, 23. oktobra. Sporočilna vrednost prispevka je v ozaveščanju odnosa do odprtega prostora in spodbujanju k opazovanju vsakdanjega okolja. To bi morala postati prednostna naloga v vzgoji otrok in mladostnikov, ko govorimo o prostoru kot skupni vrednoti, skupnem dobrem. V prostor smo vključeni vsi. Ko prostor povezuje in vključuje, dviguje raven kakovosti sobivanja, zato moramo prepustiti del sooblikovanja tudi otrokom. 

Šolski projekt: »Raziskujemo prostor«   

Besedilo: Simona Rejc Sušnik, prostovoljka IRVD in moderatorka projekta; fotografije: učenci 5.a in 5.b razreda OŠ dr. Vita Kraigherja

Simona Rejc Sušnik

Inštitut za razvoj vključujoče družbe se je tudi letos odzval na povabilo Ministrstva za okolje in prostor k sodelovanju v Mesecu prostora. Našo pozornost je pritegnila tretja točka vabila, kjer piše, da je Mesec prostora “priložnost za ozaveščanje in izobraževanje otrok in mladine o pomenu prostora kot skupni vrednoti.”

Razmišljali smo, kako bi otroke že v zgodnjih letih spodbudili k ozaveščanju odnosa do odprtega javnega prostora. Ali bi otroci svoje okolje, npr. šolski park, športne in druge javne površine v okolici šole, prepoznali kot skupno vrednoto, skupno dobro? Kako bi jih spodbudili k opazovanju vsakdanjega okolja, zaznavanju sprememb v njem, prepoznavanju potreb?

K sodelovanju smo povabili osnovno šolo dr. Vita Kraigherja za Bežigradom. Na povabilo se je z zanimanjem odzvala učiteljica Magda Gantar, razredničarka 5.b razreda, in kot mentorica projekta pridružila še učence 5.a. V šolski projekt je bilo tako vključenih 40 otrok. Projekt smo načrtovali v dveh delih:

  • v prvem so otroci izvedli t.i. “akcijsko raziskovanje” bližnje okolice šole, to je prostora, ki ga dobro poznajo, in sodobno zasnovanega javnega parka, ki ga prej niso poznali. Izbrali smo Družinski park Muste, ki je bil na Novih Fužinah v Ljubljani odprt aprila letos. Park predstavlja čudovit primer načrtovanja vključujočega in varnega prostora, ki ljudi povezuje in tako dviguje kakovost bivanja v mestu. Načrtovalce prenove parka smo naprosili, da otrokom predstavijo, kako je park nastajal. Med opazovanjem in primerjanjem obeh odprtih prostorov so tako otroci odkrivali njegove dobre in slabše strani, primernost, varnost ter dostopnost;
  • v drugem delu so se otroci v okviru delavnice o prostoru izražali pisno in likovno. Likovna pedagoginja je bila razredničarka 5.a razreda, ga. Maja Rajh.

 

Zaključke raziskovanja bodo  povzeli v kratki predstavitvi, ki bo  na dan sklepnega dogodka k programu Meseca prostora 2018 v Hiši Evropske unije, 23. oktobra 2018.

Dan izvedbe projekta je bila sobota, 15. september. Osnovna šola dr. Vita Kraigherja je na ta dan sodelovala v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo. Učenci 5.a in 5.b, prisrčnih 40 fantov in deklet, so se v spremstvu obeh razredničark, ge. Magde Gantar in ge. Maje Rajh, zbrali pred šolo. Določili smo dva zapisovalca, ki sta opažanja in pripombe sošolcev smiselno beležila, vsi preostali pa so bili povabljeni, da med raziskovanjem okolice fotografirajo odkrite točke v prostoru. Fotoaparat je živahno potoval iz roke v roko in z le malo spodbude so bili mladi raziskovalci kritiki v pravem pomenu besede.

Sledila je pot do Novih Fužin. Avtobus je ustavil na posebnem, za gibalno ovirane urejenem parkirišču. Otroci so ta del načrtovanja odprtega javnega prostora brž prepoznali v pozitivnem smislu dostopnosti. Po lepo speljani poti, ki je vodila mimo javnega sadovnjaka, smo z otroki prispeli do klopi in miz, namenjenih druženju tudi tistih, malo starejših. Bil je čas za popotno malico.

Nismo še pospravili drobtin, ko je v park prispel vodilni arhitekt ateljeja, odgovornega za zasnovo nove parkovne ureditve. S seboj je pripeljal sina, tudi petošolca, in takoj vzpostavil zaupljiv odnos z otroki. S pomočjo projektne dokumentacije jim je skozi zgodbo predstavil vlogo in delo arhitektov pri načrtovanju novega parka. Pojasnil je, da je atelje k sodelovanju povabil različne interesne skupine, tudi mlade študente arhitekture in priznane slovenske likovne oblikovalce. Otroci so bili nadvse spontani v svojih pripombah in zamislih. Že so se veselili ob spoznanju, kakšna bo nekoč končna podoba tega odprtega prostora: mogočen most in dolgo nabrežje Ljubljanice, kjer se bodo ob piknikih družili prijatelji z obeh strani reke.

Slika 7: Kako je nastajal Park Muste…

Slika 6: Kako je nastajal Park Muste…

Otroci so se nato brezskrbno igrali na novopostavljenih igralih. V Parku Muste je edinstveno igrišče, namenjeno gibanju otrok s posebnimi potrebami. Imenuje se “Inkluzivno igrišče”, kar pomeni igrišče, ki vključuje. Inštitut za razvoj vključujoče družbe z letošnjim sloganom “Vključujoč in varen prostor” ter šolskim projektom “Raziskujemo prostor” poudarja prav to, da smo v prostor vključeni vsi in da ga morejo soustvarjati tudi otroci.

Slika 8: Prostora je dovolj za vse

Slika 7: Prostora je dovolj za vse

Šolski projekt je bila čudovita priložnost pristnega medgeneracijskega učenja o sobivanju in vrednoti prostora. Otroška radovednost, iskrivost in igrivost so mi priklicali spomin na moje otroštvo in šolske dni, ko sem kot otrok in učenka iste šole raziskovala in doživljala svoj življenjski prostor.

Lepo vabljeni, da se nam 23. oktobra pridružite v Hiši evropske unije na Dunajski 22. Ob 11-i uri dopoldne bodo svoje delo predstavili učenci, raziskovalci prostora. Preprosto, a nazorno, kot znajo le otroci.