Kategorija: Razno

Eno leto je tega, kar sem bil povabljen, da kot zunanji strokovnjak in prostovoljec sodelujem v pripravah in pri izvajanju projekta Razvoj in odpornost pametnih mest in skupnosti na področju javne varnosti, s posebnim poudarkom na enakovredni vlogi žensk pri zagotavljanju miru in varnosti (povezava).  

Čeprav v vlogi prostovoljca delujem že skoraj deset let, je bil ta projekt zame dragocen vir znanja o inovativnih prožnih oblikah učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj, zlati pri tem, kar sem povzel v članku Občanska znanost in vključujoča družba, Delo, 15.07.2023.

Projekt mi je tako omogočil, da sem lahko v sodelovanju s projektnimi partnerji in študenti pridobil nova znanja in izkušnje o vključevanju širše skupnosti in občanskega raziskovanja po določbah zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID, 2. člen).

Vključevanje širše skupnosti in občanske znanosti je z načeli odprte znanosti med strateškimi ukrepi horizontalnih politik države za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav (ReZrIS30, Ukrep 6.2.5), kar je nedvomno pomembno tudi pri namenu tega projekta, da na inovativen način povezuje visokošolske zavode in gospodarstvo.

Prve rezultate in ugotovitve projekta o izzivih normativne dejavnosti države in lokalne samouprave pri trajnostnem razvoju, pametnih in odpornih mestih, produktivnosti in konkurenčnosti, javni varnosti in javni blaginji smo v sodelovanju z organizatorji seminarja XXI. nomotehnični dnevi, 24. maja 2023, predstavili strokovni in splošni javnosti (več: Uporabna vrednost zakonodajne politike, Delo, 28.05.2023).

Glede enakovredne vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti, vmesni rezultati lahko še pred dokončanjem projekta prispevajo dodano vrednost k uresničevanju sprejetih mednarodnih obveznosti o varstvu človekovih pravic v gospodarstvu, vključno s področnimi direktivami EU, ki s trajnostnimi vidiki in človekovimi pravicami na gospodarskem področju terjajo spremembe zakonodaje o gospodarskih družbah.

Bećir Kečanović, 01.08.2023

FOTO: Gerd Altmann/Pixabay