Kategorija: Razno

Hiša EU, 23. oktober 2018; Kavaš, G., dr. med., specializant MDPŠ, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ): povzetek k čezdisciplinarni razpravi o vrednoti prostora in javnem interesu na področju varnosti, športa in javnega zdravja:

  • Javni prostor je prostor oziroma območje, ki je dostopno vsem, ne glede na spol, raso, starost ali socialni status. Kakovosten javni prostor lahko pozitivno vpliva na zdravje prebivalstva, kakovost bivanja, skupnost in ekonomski položaj. Odločitev glede ravnanja z javnim prostorom je zato pomembna naloga vseh strok in javnih služb. Primerne rešitve lahko nastanejo le na podlagi usklajenega sodelovanja. Predvsem je pomembno, da se na javnem prostoru srečujejo vse generacije s ciljem krepitve zdravja.

 

Vabljeni k udeležbi in razpravi!