Kategorija: Razno

Program je interaktiven, da lahko z vdelanimi povezavami še naprej služi namenu skupine Ženske za mir in varnost. Obenem, da tudi širšo javnost spodbuja k razmisleku, kaj lahko vsak od nas, kot oseba in pripadnik/pripadnica družbene skupnosti prispeva k skupnemu dobremu, miru, varnosti in sožitju. Zasnovan je po integrativnem modelu uporabne etike in naših prostovoljskih aktivnosti, vključno z ozaveščanjem o nevarnosti nasilne radikalizacije in terorizma (gradivo posveta, 2017).

MIROLJUBNA, VKLJUČUJOČA IN VARNA DRUŽBA ZA VSE: POČASTITEV 20. OBLETNICE AGENDE O ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI (več)

Četrtek, 5. november – na daljavo

 

10:00-12:00   Počastitev 20. obletnice Resolucije VS OZN 1325 o ženskah, miru in varnosti ter z njo povezanih resolucij, ki skupaj tvorijo Agendo o ženskah, miru in varnosti
 

Petra Založnik, CorRoots: Uvodni govor in pozdrav skupine Ženske za mir in varnost

  Tanja Tuma, pisateljica in zagovornica pravic književnic, Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira in mednarodni odbor PIWWC: Književnice s(m)o oznanjevalke sožitja in miru (povzetek)
  Dr. Maja Modic, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru:  Položaj in vloga žensk v policijski dejavnosti (predstavitev_ppt)
  Vladimira Violeta Mesarič Jazbinšek, evangeličanska duhovnica in namestnica vojaškega vikarja v Slovenski vojski: Biti (in ostati) ženska – v miru in vojni, izkušnje, pričevanja, pomisleki (povzetek)
  Dr. Simona Topolinjak, podsekretarka na Oddelku za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana, koordinatorica za enake možnosti v MOL:  Udejanjanje načela enakosti spolov v Ljubljani (predstavitev_ppt/pdf)  
  Katja Banovec Juroš, Uprava RS za zaščito in reševanje: Odporni na nesreče – Moje mesto se pripravlja (povzetek in predstavitev_ppt/pdf).
 

13:00-14:30    

 

Načelo previdnosti, koncept odpornosti in gender pristop k zagotavljanju javne varnosti ter zaščite pred naravnimi nesrečami v lokalni skupnosti

Bećir Kečanović, IRVD: Načelo previdnosti  (članek) in sistem javne varnosti: kaj smo se naučili iz izkustva s covidom-19 (predstavitev_ppt)
  Domen Končan, mag. prava, Javna varnost skozi sodno prakso ESČP in Sodišča EU
  Katja Banovec Juroš, Petra Založnik, skupna razprava: Previdnost, odpornost in vključevanje skupnega potenciala raznolikostigender pristop (povezave) k zagotavljanju javne varnosti in odpornosti na nesreče v lokalnem okolju; kampanja UN DRR: Odporni na nesreče – Moje mesto se pripravlja

 

Logo