Kategorija: Razno

O naslovni problematiki poteka široka razprava, več: Igličar, A. (2018), Anonimne prijave v inšpekcijskem nadzoru z vidika morale in prava, revija Dignitas, str. 33-43. Primer upokojenega ravnatelja, ki je spodnesel šolskega inšpektorja, zadevno dodatno aktualizira. Zakaj ne bi še jaz »pristavil piskrček«.

Ne dolgo tega sem sodeloval v nekem mednarodnem projektu z namenom spodbujati uporabno etiko pri obvladovanju nasprotja interesov in odklonskih dejanj v policijskih zadevah. Sodelovanje z izkušenimi policijskimi uslužbenci, pripadniki t.i. policije v policiji sem začel s provokacijo: “prva destinacija anonimnih prijav je kanta za smeti.” Sledil je žolčen odziv, kako lahko sploh pomislim, da naj anonimne prijave, ki so pogosto edini vir informacij o najhujših grožnjah, od korupcije in organiziranega kriminala do nasilne radikalizacije in terorizma, kar tako romajo v smeti.

»Posul sem se s pepelom« in vidno razburjene pozval, da se s po(ne)srečeno prispodobo »kante za smeti« osredotočijo na drugo stran istega problema. Spodbudil sem jih k premisleku, kako bi anonimne prijave zagovarjali, če bi bili tarče zlonamernih, lažnivih anonimnežev. Tako smo od čustvenega odziva na “kanto za smeti” prešli k uravnoteženemu premisleku, da problematike in siceršnjega pomena anonimnih prijav ni moč ocenjevati na poenostavljen način. Prav tako ne s poenostavljenimi trditvami, da je glavni vzrok v zakonodaji, ker domnevno ne zagotavlja primernih rešitev.

Zakonodaja sama ne rešuje nobenih problemov. Kvečjemu ponuja okvir za premislek, kako s pomočjo zakona zagotoviti, da ljudje lažje in bolje živijo. Zdi se, da temu bolj pritiče razprava o občutku za pravo mero, za katero je Platon v svojih časih opazil, da z uravnoteženjem uma pomirja nasprotja.

Občutek za pravo mero in temu primeren odziv v konkretnih situacijah rojevajo spoznavne in moralne vrline ali kompetence tistih, ki so poklicani, da pravna in etična pravila uporabljajo v praksi. Uporabna etika, ki je že uveljavljena disciplina na različnih področjih, na primer v zdravstvu ali visokem šolstvu, se z občutkom za pravo mero loteva najzahtevnejših družbenih problemov in išče uporabne rešitve, da pomirja družbena nasprotja.

Z istim namenom uporabna etika tudi pri anonimnih prijavah kliče po njeni umestitvi (integraciji) v šolsko okolje in širši družbeni prostor.

Bećir Kečanović, 12. december 2018.