Kategorija: Razno

S tveganjem ponovne recesije se vrstijo vprašanja, katerim ciljem zaupati, da imamo čim bolj jasno predstavo, kako se odzvati. Na XVII. Nomotehničnih dnevih bomo govorili o integrativni vlogi pravnih vrednot pri krepitvi zaupanja v pravni sistem in uresničevanju strateških ciljev trajnostnega razvoja.

Strategija Slovenija 2030 pri 10. razvojnem cilju ugotavlja, da je zaupanja vreden pravni sistem nacionalni in strateški dejavnik varstva pravic ter gospodarskega razvoja in blaginje, saj je od njega odvisno delovanje vseh družbenih sistemov in podsistemov.

Z večjo stopnjo negotovosti oziroma tveganja, je zato toliko bolj pomembna integrativna vloga pravnih vrednot, zlasti na področjih, ki praviloma morajo z uporabnim znanjem, informacijami in izkustvom prispevati k dobremu upravljanju javnih zadev in zaupanju v pravni sistem.

Cilj je torej jasen in utemeljen. Stanje pa kljub določenemu napredku še vedno ni optimalno. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj – UMAR v Poročilu o razvoju 2019 (april 2019) ugotavlja: »Mednarodne primerjave kažejo, da je zaupanje v pravno državo nizko, v primerjavi z drugimi državami EU pa se Slovenija relativno slabo uvršča tudi na področju vladavine prava, kjer v zadnjih letih ni bilo opaznih pozitivnih premikov«.

Če se vrnem k namenu Nomotehničnih dnevov, da z izmenjavo uporabnega znanja in izkušenj nomotehnične stroke prispevajo k boljšim predpisom (angl. better regulation), kaže, da so problemi, na katere opozarja UMAR, strukturne narave.

V kratkem povedano, gre za zahtevna vprašanja in zapletena razmerja v procesu priprave, sprejemanja in izvrševanja predpisov, ki so s prirejenim profilom strateškega tveganja v povezavi z institutom zakonodajne sledi poenostavljeno prikazana na spodnji fotografiji.

Bećir Kečanović 12. maj 2019