Kategorija: Razno

Z naslovno temo končujemo objave k 20. obletnici Resolucije 1325 o ženskah miru in varnosti. Zaključni dogodek bomo izvedli 5. novembra 2020 med 10:00-12:00 in 13:00-14.30 (vabilo, program in prijava za udeležbo na daljavo v aplikaciji Zoom).

S programom počastitve 20. obletnice Resolucije 1325 smo se obenem pridružili svetovni kampanji za večjo odpornost mest in skupnosti na naravne in druge nesreče “Making Cities Resilient: My city is getting ready 2030. Is yours?“.

Upoštevanje vidika spola ter večje izpostavljenosti in ranljivosti žensk in deklic pa je po nekaterih ocenah med strateškimi vprašanji učinkovitega odziva in odpornosti na nesreče in krizne razmere (prim.: Women and Girls in Disasters).

Na drugi strani izkustvo s covidom-19 kaže, da za ženske v kriznih razmerah ni nujno značilen le šibkejši položaj. Nekatere države z ženskami na vodilnih položajih so se na perečo krizo odzvale hitreje, bolj proaktivno in učinkovito.

S svojim načinom vodenja ženske očitno premorejo več empatije ter sposobnosti za motivacijo in tudi politične odločitve, da lahko celotna družba s skupnim potencialom raznolikosti okrepi svojo odpornost in učinkoviteje premaga zlo (glejte, npr.: Are women leaders really doing better on coronavirus?).

Krizne razmere in človeška narava z vsemi biološkimi in motivacijskimi dejavniki socialnega življenja torej na različne načine potrjujejo, da smo ljudje z enim in istim razlogom preživetja – ne glede na raso, spol, versko ali drugo pripadnost – v prvi vrsti socialna, za sodelovanje in medsebojno pomoč ustvarjena bitja.

S sloganom IRVD, »Ne pusti se: vključi se!«, vas zato ob koncu naših aktivnosti ponovno vabim, da se nam pridružite na dogodku v počastitev 20. obletnice Resolucije 1325 o ženskah miru in varnosti.

Bećir Kečanović 2. november 2020

FOTO: Stefan Keller/Pixabay

Stefan Keller_pixabay