Kategorija: Razno

Vzpostavitev celostne in povezljive politike odpornosti (ang. resilience) z vgrajenim načelom enakosti spolov (ang. gender) je med ključnimi mehanizmi v izhodiščnih dokumentih svetovne skupnosti in držav o preživetju ljudi in planeta Zemlja. To je tudi eden od ciljev našega drugega v nizu pogovorov o človečnosti: Ženske za mir in varnost (predstavitve in vabilo).

Sendajski okvir za zmanjšanje tveganj nesreč, ki je poleg Agende 2030 in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah ključen za vzpostavitev celostne in povezljive politike odpornosti pravi, da je odpornost: “Zmožnost sistema, skupnosti ali družbe, ki so izpostavljeni nevarnostim, da preprečijo učinke nevarnosti, se jim prilagodijo in si od njih opomorejo pravočasno in na učinkovit način, tudi tako, da obvarujejo in obnovijo njihove temeljne strukture in funkcije”.

V najširšem pomenu lahko rečemo, da je odpornost prirojena zmožnost organizmov v boju za preživetje. Pri ljudeh torej naravna sestavina človeškosti (biti človek) in funkcija človečnosti (ravnati etično, v duhu svetovnega bratstva).

Zato smo programske vsebine dogodka Ženske za mir in varnost umestili tudi v širši okvir celostne in povezljive politike odpornosti.

Med drugim smo Državnemu zboru RS dali pobudo, da javno predstavitev mnenj o predlogu novele Zakona o nalezljivih bolezni (ZNB-D, EPA 2366-VIII) razširi na skupni okvir celovitega in povezljivega sistema upravljanja krize v Republiki Sloveniji (več).

Bećir Kečanović, 18. marec 2022

FOTO: Ženske za mir in varnost