Kategorija: Razno

Avtor bloga PODOBA SLOVENSKIH LITERARNIH USTVARJALK V UČNIH NAČRTIH prijazno omenja IRVD in mnenje, ki sem ga v letu 2015 pripravil za Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Povzema, kar je sicer razvidno iz spletne strani, da je IRVD zasebni zavod. Kot prostovoljska in nepridobitna organizacija je ustanovljen z lastnimi sredstvi. Zgolj zaradi preglednosti navajam, da sem tudi pri vsem tem, kar avtor bloga navaja in me pri tem omenja, sodeloval kot prostovoljec in v celoti brezplačno.

Mnenje je v isti obliki, kot ga je objavil avtor bloga, zdaj dostopno tudi na tem mestu. Podatki in ključne ugotovitve o sklenjenih avtorskih pogodbah, izplačanih avtorskih honorarjih članom delovne skupine idr., kar je v mnenju zapisano, je podprto z viri v opombah pod črto. Zainteresirani bralci_ke, mediji in javnost si lahko o tem sami ustvarijo svoje mnenje.

S tem končujem pojasnila o vlogi IRVD in naslovnem mnenju, tako da tega ne nameravam več komentirati.

Bećir Kečanović, 27.11.2017