Kategorija: Razno

Javne obsodbe ravnanja t.i. vardistov na Policijski postaji Slovenska Bistrica so povsem upravičene in se jim pridružujem. Odzivu vodstva policijske postaje pa kvečjemu lahko čestitam na profesionalni drži, da niso ukrepali.

S kančkom cinizma si tudi vardisti po svoje zaslužijo priznanje. Z ogrožanjem javne varnosti so opozorili na globoko pravno praznino in resen problem podnormiranosti oz. neskladja Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) z Ustavo določenim sistemom generalne klavzule javna varnost.

Ravnanje vardistov nedvomno ima vse znake ogrožanja javne varnosti. Toda ZNPPol podlage za ukrepanje policije iz tega naslova ne določa, saj javne varnosti niti ne omenja. Policija ne sme ukrepati, če nima podlage v zakonu. O tem sem že pisal, med drugim v prispevku Izredne razmere in podnormiranost javne varnosti – geneza neke sistemske zablode.

Pregled zakonske ureditve na drugih področjih dokazuje, da opustitev ureditve javne varnosti v ZNPPol ni običajna praksa zakonodajalca.

V Zakonu o občinskem redarstvu (ZOred) je javna varnost med strateškimi cilji zakonodajalca ter nalogami in pooblastili občinskih redarjev. Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) prav tako določa, da je zasebno varovanje gospodarska dejavnost z namenom javne varnosti, javnega reda in varovanja naročnikov zasebnih varnostnih storitev.

Ogorčenje javnosti nad vigilantskimi pohodi vardistov, ki skupaj s podnormiranostjo ZNPPol spominjajo na leteči cirkus javne varnosti, je torej upravičeno, le da policija v tem primeru ni pravi naslov za kritiko.

Policija namreč zakonov ne sprejema, ampak jih izvaja.

Bećir Kečanović 22. maj 2020

 

VIR: IRVD

ZMV