Kategorija: Razno

pogovori-o-zdravniski-etiki

Knjiga prof. dr. Matjaža Zwitterja, vrhunskega medicinskega strokovnjaka z dolgoletnim življenjskim izkustvom na področju onkologije, univerzitetnega učitelja in angažiranega misleca na širšem zdravstvenem področju, je izšla letos (2018) pri Cankarjevi založbi, Ljubljana.

Predstavlja povsem drug pogled na medicinsko etiko, ki temelji predvsem na praktični zdravniški izkušnji. Bolj kot na sistematično obravnavo teorij normativne etike, stavi na pripoved (narativ) o življenjskem izkustvu in uporabni (aplikativni) etiki.

Če knjigi ob rob dodam naše prizadevanje, da zainteresirani javnosti približamo pomen tovrstnega pristopa pri razvoju vključujoče in varne družbe prihodnosti ter pri reševanju zahtevnih družbenih vprašanj, denimo na prostorskem ali gospodarskem področju, je z avtorjevim življenjskim izkustvom in mojstrskim pripovedovanjem o zapletenih, a hkrati življenjsko pomembnih rečeh pravi učbenik življenja o pomenu uporabne etike in narativa v zdravstvu in širše.

Bećir Kečanović, 26. november 2018