Kategorija: Razno

V pogovornem jeziku je pojmu občanska znanost ali skupnostna znanost, angleško citizen science najbližja ljudska modrost.

Ker je podprta z zdravo pametjo (common sense) in plemenitimi nagibi dobrih ljudi, da želijo živeti srečno v miroljubni in varni ter napredni skupnosti, je občanska znanost v današnjem ponorelem svetu spet iskana in cenjena dobrina.

Akademik Zdravko Mlinar, ki je s svojim znanstvenim delom največ doprinesel, da je občanska znanost tudi pri nas dobila domovinsko pravico, pravi, da gre za odpiranje znanosti za vključevanje občanov in njihovega tihega, izkustvenega znanja v znastveno in raziskovalno dejavnost (Mlinar, Z, Družboslovno raziskovanje: med profesionalizacijo in podružbljanjem, 2023).

Zavedanje o pomenu občanske znanosti ali ljudske modrosti je v Evropski uniji pripeljalo do pravne ureditve tega področja. V Sloveniji je to urejeno tako, da področni zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti vključuje skupnost in občansko znanost (ZZrID, člen 2, šesti odstavek).

Za konec in v kratkem povedano, občanska znanost je kot zakladnica ljudske modrosti, podprta z zdravo pametjo, naravna zaveznica ljudske demokracije. Ta vez je tako usodna, da druga brez druge enostavno ne preživita.

Bećir Kečanović 1. junij 2023