Kategorija: Razno

S psihološkega vidika je družba prihodnosti utemeljena na znanju in vrednotah. Obenem je treba upoštevati pomembno vlogo družbenih institucij, katerih programi in projekti so usmerjeni v oblikovanje stabilne družbe prihodnosti (Musek, J. Psihološki temelji družbe prihodnosti,  Ljubljana, 2014).

Znanje in vrednote so osnova, na kateri s pričakovanjem preobrazbe (transformacije) značaja na vseh ravneh, kar je sicer nujno za preživetje ljudi in planeta Zemlja, gradi svetovni projekt in program ukrepov za trajnosti razvoj ter vključujočo in varno družbo prihodnosti – Agenda 2030.

Praktično iste vrednotne cilje trajnostnega razvoja ter vključujoče in varne družbe v našem družbenem prostoru opredeljuje Strategija Slovenija 2030, tako da lahko v čim večji možni meri optimalno izkoristimo naš skupni potencial znanja in vrednot.

V sklopu tega, kar zajema naša razprava o integrativnem pristopu uporabne etike in pravnih vrednotah, o čemer bomo govorili na letošnjih, XVII. Nomotehničnih dnevih, se torej uresničevanje strateških ciljev družbe prihodnosti začne že pri vzgoji, izobraževanju in usposabljanju za družbo prihodnosti (integratvni kurikulum).

Bećir Kečanović 7. maj 2019