Novice

Prvi del naslova je istoimenski prispevek, s katerim smo sodelovali na Konferenci Šport in javni prostor, 21. septembra 2018 v Ljubljani. V bistvu prizadevanj za mir, varnost in sožitje je po namenu enak temu, kar lahko te dni razberemo iz medijev o  namenu Vatikana pri promociji  športa kot instrumenta dialoga, miru in solidarnosti. V našem prispevku smo […]

Preberi naprej →

Zgodbo iz filma Arbitraža (Arbitrage Official Trailer – Richard Gere Movie HD) smo s študenti drugega letnika Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, na predavanju 10. januarja 2019, uporabili kot podlago za »razmišljanje, hitro in počasno« o varstvu pravic zasebnosti v kazenskem pravosodju. Pri obravnavi ključnih vprašanj, konkretnih problemov in etičnih dilem pri zagotavljanju varstva […]

Preberi naprej →

Ockhamova britev je “miselno orodje”, s katerim zahteven problem »obrijemo« do korenin razumne rešitve. Glede zahtevnosti problema anonimnih sporočil z vso nesnago, ki jo lahko kreativni psihopat stresa po nič hudega sluteči žrtvi, je očitno, da se stopnjuje. Zato je treba okrepiti javno razpravo, da se ta pereči družbeni problem primerno rešuje. Prof. dr. Igličar […]

Preberi naprej →

O naslovni problematiki poteka široka razprava, več: Igličar, A. (2018), Anonimne prijave v inšpekcijskem nadzoru z vidika morale in prava, revija Dignitas, str. 33-43. Primer upokojenega ravnatelja, ki je spodnesel šolskega inšpektorja, zadevno dodatno aktualizira. Zakaj ne bi še jaz »pristavil piskrček«. Ne dolgo tega sem sodeloval v nekem mednarodnem projektu z namenom spodbujati uporabno […]

Preberi naprej →

Naslov nima neposredne zveze z zahtevami po posebnem kodeksu, ki jih naslavljajo poslancem/poslankam Državnega zbora. Osebno mi je še vedno bližje stališče, da je Ustava Republike Slovenije s temeljnimi načeli in ustavnimi vrednotami najvišji kodeks etičnega delovanja, ki zavezuje pripadnike/pripadnice vseh javnih institucij Republike Slovenije. Ustavnemu patriotizmu in etičnemu domoljubju primerno seveda tudi državljane/državljanke. Z […]

Preberi naprej →