Novice

Z iztočnico za nov in učinkovitejši pristop, ne le k vsebinam gender, ampak tudi k uresničevanju ostalih ciljev in ukrepov za preživetje ljudi in planeta Zemlja, dogodek Ženske za mir in varnost tudi na uporaben način prispeva k človečnosti in odpornosti v kriznih razmerah. Na prvi pogled morda pretirana trditev. Ob upoštevanju perečih razmer je primerljiva […]

Preberi naprej →

Vzpostavitev celostne in povezljive politike odpornosti (ang. resilience) z vgrajenim načelom enakosti spolov (ang. gender) je med ključnimi mehanizmi v izhodiščnih dokumentih svetovne skupnosti in držav o preživetju ljudi in planeta Zemlja. To je tudi eden od ciljev našega drugega v nizu pogovorov o človečnosti: Ženske za mir in varnost (predstavitve in vabilo). Sendajski okvir […]

Preberi naprej →

Čeprav so zgodovino večinoma pisali moški, zgodovinarji priznavajo, da glavni namen »ženskega vprašanja« od druge polovice 19. stoletja, ko so se začela množična gibanja za enakopravnost, ni bil le izboljšanje položaja, temveč tudi zagotavljanje enakih možnosti za tvorno sodelovanje žensk pri upravljanju javnih zadev in ohranjanju velikih vrednot človečnosti (prim. Šafarič, 2016). Če navedeno pogledamo, npr., […]

Preberi naprej →

Še tako utemeljeni očitki, da je položaj žensk nevzdržen, tega sami po sebi žal ne bodo izboljšali. O ključnih vzrokih in rešitvah lahko celo več kot obsežne teorije  pove vsakdanje izkustvo, saj so razmere na splošno slabše za vse. Z izkustvom, ki vključuje čustva in občutke, se ta razširjeni pogled na človeka, naravo in družbo […]

Preberi naprej →