Novice

S simbolnim sporočilom Agende 2030, nikogar ne pustiti samega v stiski – leaving no one behind, končujemo promocijo vseslovenske prostovoljske akcije in posveta o preprečevanju diskriminacije (VABILO in PROGRAM). K naslovu dodajamo povzetek prispevkov A. Igličarja in A. Mordej. Kar ugotavljata, je pomembna iztočnica, ne samo za preprečevanje diskriminacije, ampak za obvladovanje cele vrste odklonskih dejanj v današnji družbi tveganja. Z […]

Preberi naprej →

Če vam zgornji naslov prikliče v zavest Partljičevo delo Moj ata socialistični kulak, je velika verjetnost, da ste med osebami z razširjeno zavestjo, ki imajo izostren občutek za sočloveka in družbeno skupnost. Umeščeno v povojni čas, zaznamovan s prelomom med enim in drugim totalitarizmom, priča o globokih etičnih dilemah malega človeka, soočenega z revščino in […]

Preberi naprej →

Svoboda izražanja je pogoj demokracije, preglednega upravljanja javnih zadev in zaščite javnega interesa. Anonimnost je njeno nasprotje, saj med drugim prispeva k demokratičnemu primanjkljaju. Zato naj bi izjema anonimnosti tudi pri kateri koli prijavi in zaščiti prijaviteljev praviloma veljala le takrat, ko je to nujno in neizogibno, da se zavaruje demokratični družbeni red, življenje in […]

Preberi naprej →

(Preprečevanje diskriminacije v dvojnem zrcalu anonimnih prijav, 3. april 2019 – najava) Florence Hartmann v knjigi Žvižgači (2017) s primeri opozarja, da je slabšalen odnos do njihove zaščite slaba vest naših demokracij. Ti ljudje, pravi avtorica, so policisti, vojaki, uradniki in osebe na vodilnih položajih, javne osebe, novinarji in drugi. Razkrivajo nezakonite dejavnosti, zlorabe moči […]

Preberi naprej →

Diskriminacija je med tistimi družbenimi problemi, ki se dobrim ljudem upirajo. Ker jo globoko v sebi doživljajo kot zlo, ki ga zdrava družba zavrača, diskriminacijo v osebnem in javnem življenju upravičeno prezirajo in odpravljajo. Če navedeno postavim ob rob najavi dogodka, Preprečevanje diskriminacije v luči anonimnih prijav, pa se odpre široka paleta razlogov, zakaj dobri ljudje […]

Preberi naprej →