Novice

To temo smo že lansko leto uvrstili v program pogovorov o človečnosti, da se o zlorabah človeških stisk, storjenih med krizo, opravi javna razprava in ocenijo razlogi za zakonsko ureditev in politiko strožjega kaznovanja tovrstnega kriminala. Spričo mednarodne razsežnosti in brezobzirnosti v času pandemije covid19, pa tudi v drugih primerih zlorab krize, storjenih proti socialno […]

Preberi naprej →

Zgornji naslov razmeram primerno odpira vprašanje, zakaj je položaj žensk kljub vsem deklariranim naporom države in lokalne samouprave, civilne družbe in NVO, javnih in zasebnih ustanov, splošne javnosti in medijev čedalje slabši. Mi seveda nismo med tistimi, ki so prvi poklicani, da lahko sodijo o strukturnih problemih v odnosu do žensk. Šele zadnja leta poskušamo […]

Preberi naprej →

Z bolečimi spomini na grozodejstva holokavsta in barbarsko razdejanje civilizacijskih pridobitev se zdi, da se je po koncu druge svetovne vojne močno utrdil kolektivni občutek človečnosti. Z veliko zavzetostjo za človekove pravice in temeljne svoboščine so napredni ljudje sveta, svetovna skupnost in države svečano sklenili, da bodo v duhu bratstva gradili boljšo in pravičnejšo prihodnost […]

Preberi naprej →

“Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Dana sta jim razum in vest, in bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva” (Splošna deklaracija človekovih pravic). Splošna deklaracija človekovih pravic seveda govori o najvišjih idealih človečnosti. Te dni se spričo vojne v Ukrajini toliko bolj zavedamo, kako jih je težko doseči. Vsaka vojna […]

Preberi naprej →

Zavedam se, da o človečnosti na splošno ni enotnega stališča. Če se navežem na Friderika Klampferja, slovenskega filozofa in bioetika, danes sploh ni težko najti skupine ljudi, ki deklarirane zmožnosti, s katerimi sodobni zagovorniki enakosti (egalitaristi) povezujejo pojem skupne človečnosti (common humanity), ali sploh ne izkazuje ali pa vsaj ne izkazuje v polni meri (Človekovo […]

Preberi naprej →