Novice

(Preprečevanje diskriminacije v dvojnem zrcalu anonimnih prijav, 3. april 2019 – najava) Florence Hartmann v knjigi Žvižgači (2017) s primeri opozarja, da je slabšalen odnos do njihove zaščite slaba vest naših demokracij. Ti ljudje, pravi avtorica, so policisti, vojaki, uradniki in osebe na vodilnih položajih, javne osebe, novinarji in drugi. Razkrivajo nezakonite dejavnosti, zlorabe moči […]

Preberi naprej →

Diskriminacija je med tistimi družbenimi problemi, ki se dobrim ljudem upirajo. Ker jo globoko v sebi doživljajo kot zlo, ki ga zdrava družba zavrača, diskriminacijo v osebnem in javnem življenju upravičeno prezirajo in odpravljajo. Če navedeno postavim ob rob najavi dogodka, Preprečevanje diskriminacije v luči anonimnih prijav, pa se odpre široka paleta razlogov, zakaj dobri ljudje […]

Preberi naprej →

10. DAN ZA SPREMEMBE – ODPRAVIMO DISKRIMINACIJO O PROBLEMU DISKRIMINACIJE IN ANONIMNIH PRIJAV Diskriminacije in drugih odklonskih dejanj ni mogoče učinkovito preprečevati in odpravljati, ne da bi bili ob tem pozorni na vse možne vzroke v širšem okviru (kontekstu) sodobne družbe tveganja. V tem okviru, kakor ga je v istoimenem delu Družba tveganja zarisal nemški […]

Preberi naprej →

Na večer pred valentinovim, 13. februarja 2019, je Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature nadaljeval diskusijo na temo Radikalizacija, nasilni ekstremizem in konfliktna različnost. Razpravljajoči, urednika in soavtorji so temu namenili tudi tematsko številko Revije za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja Šolsko polje, št. 5-6, 2018. V simbolnem pomenu večera pred valentinovim in […]

Preberi naprej →

Afera sporno goveje meso iz Poljske z vsem, kar predstavlja grožnjo v preskrbi z varno hrano, opozarja, da je treba s tovrstnimi pojavi v prihodnje računati tudi pri obvladovanju organiziranega mednarodnega kriminala in tveganja bioterorizma. Naraščanje števila prebivalcev in problemi lakote v svetu, na drugi strani nepoštene prakse s konkurenčnimi pritiski svetovnih korporacij živilske industrije […]

Preberi naprej →