Novice

Prevlada zasebnih interesov na okoljskem, ekonomskem, izobraževalnem, tehnološkem ter drugih področjih javnega življenja in upravljanja javnih zadev čedalje bolj povečuje hudo neenakost revnih in nesramno bogatenje premožnežev, ki se brez zadržkov okoriščajo tudi s svetovnimi krizami. Zato je v svetu vse več pozivov, da je treba razvijati nove načine in vzpostaviti učinkovitejše mehanizme za varnost […]

Preberi naprej →

Prizorišče globalne etike je ogledalo časa, v katerem živimo. Tradicionalna načela in pravila civiliziranega obnašanja vse manj zaležejo. Novih, ki bi bila kos nastalim razmeram, še ni na obzorju. Medtem smo priča zverinskim in drugim negativnim lastnostim človeka. Kako okrepiti človečnost in kolektivno odgovornost?. Tudi o teh vprašanjih so razpravljali pisatelji na 54. mednarodnem srečanju, […]

Preberi naprej →

S pogovori nismo ostali le pri teoretičnih in izkustvenih vidkih načela človečnosti, ampak smo na konkretnih primerih pokazali tudi njegovo uporabno vrednost. Z našim pristopom k zaščiti oziroma zagovorništvu javnega interesa (ang. public interest advocacy) smo dejavno sodelovali v dveh zakonodajnih procesih, v javni predstavitvi mnenj k predlogu zakona o nalezljivih boleznih ZNB-D (več) in pri […]

Preberi naprej →

Letošnje volitve niso le praznik, ampak tudi preizkusni kamen demokracije. Ne samo zaradi izbire med političnimi opcijami ali združbami, temveč zaradi zgodovinskega pomena večinske odločitve volivcev o skupnem programu preživetja v razmerah kompleksne krize. Zgodovina opozarja, da vsaki minuli sledi še hujša kriza. Svet se še ni opomogel od posledic covid-19. Ob naravnih in drugih […]

Preberi naprej →