Novice

Vzpostavitev celostne in povezljive politike odpornosti (ang. resilience) z vgrajenim načelom enakosti spolov (ang. gender) je med ključnimi mehanizmi v izhodiščnih dokumentih svetovne skupnosti in držav o preživetju ljudi in planeta Zemlja. To je tudi eden od ciljev našega drugega v nizu pogovorov o človečnosti: Ženske za mir in varnost (predstavitve in vabilo). Sendajski okvir […]

Preberi naprej →

Čeprav so zgodovino večinoma pisali moški, zgodovinarji priznavajo, da glavni namen »ženskega vprašanja« od druge polovice 19. stoletja, ko so se začela množična gibanja za enakopravnost, ni bil le izboljšanje položaja, temveč tudi zagotavljanje enakih možnosti za tvorno sodelovanje žensk pri upravljanju javnih zadev in ohranjanju velikih vrednot človečnosti (prim. Šafarič, 2016). Če navedeno pogledamo, npr., […]

Preberi naprej →

Še tako utemeljeni očitki, da je položaj žensk nevzdržen, tega sami po sebi žal ne bodo izboljšali. O ključnih vzrokih in rešitvah lahko celo več kot obsežne teorije  pove vsakdanje izkustvo, saj so razmere na splošno slabše za vse. Z izkustvom, ki vključuje čustva in občutke, se ta razširjeni pogled na človeka, naravo in družbo […]

Preberi naprej →

Med najbolj prepričljivimi odgovori na naslovno vprašanje je po mojem izjava generalnega sekretarja Združenih narodov, njegove ekselence Guteressa, ko je korupcijo med epidemijo COVID-19 označil kot najhujšo, najbolj zavržno obliko kriminala in zlorab javnega zaupanja: “Corruption is criminal, immoral and the ultimate betrayal of public trust. It is even more damaging in times of crisis […]

Preberi naprej →