Novice

Evropski parlament je pred kratkim sprejel odločitev o skupnih evropskih standardih zaščite dobrovernih prijaviteljev ali t.i. žvižgačev. S sodelovanjem v javnem posvetovanju EU maja 2017 smo predlagali primerljive rešitve. Zato odločitev EP v celoti pozdravljamo. S celostno ureditvijo, ki s pogojem učinkovitosti na vseh ravneh predvideva, da uresničevanje vseevropskih standardov temelji na povezovalnem (integrativnem) pristopu […]

Preberi naprej →

S simbolnim sporočilom Agende 2030, nikogar ne pustiti samega v stiski – leaving no one behind, končujemo promocijo vseslovenske prostovoljske akcije in posveta o preprečevanju diskriminacije (VABILO in PROGRAM). K naslovu dodajamo povzetek prispevkov A. Igličarja in A. Mordej. Kar ugotavljata, je pomembna iztočnica, ne samo za preprečevanje diskriminacije, ampak za obvladovanje cele vrste odklonskih dejanj v današnji družbi tveganja. Z […]

Preberi naprej →

Če vam zgornji naslov prikliče v zavest Partljičevo delo Moj ata socialistični kulak, je velika verjetnost, da ste med osebami z razširjeno zavestjo, ki imajo izostren občutek za sočloveka in družbeno skupnost. Umeščeno v povojni čas, zaznamovan s prelomom med enim in drugim totalitarizmom, priča o globokih etičnih dilemah malega človeka, soočenega z revščino in […]

Preberi naprej →

Svoboda izražanja je pogoj demokracije, preglednega upravljanja javnih zadev in zaščite javnega interesa. Anonimnost je njeno nasprotje, saj med drugim prispeva k demokratičnemu primanjkljaju. Zato naj bi izjema anonimnosti tudi pri kateri koli prijavi in zaščiti prijaviteljev praviloma veljala le takrat, ko je to nujno in neizogibno, da se zavaruje demokratični družbeni red, življenje in […]

Preberi naprej →