Novice

Občinski organi oblasti, ki so po ustavnem položaju lokalne samouprave in izvirnih nalogah občine prvi pristojni, da samostojno opravljajo lokalne zadeve javnega pomena, med katerimi je javna varnost ključna za kakovostno življenje prebivalcev, ponekod ugotavljajo, da lokalna varnostna problematika uhaja nadzoru. Zaradi tega kličejo na pomoč državno politiko. Vprašanje javne varnosti v lokalni skupnosti je […]

Preberi naprej →

Kolegij predsednika Državnega zbora je 12. junija 2020 sprejel Etični kodeks za poslanke in poslance (Kodeks). Sodeč po njegovem 2. členu, je bil sprejet s previdnostjo, da ne bi posegal v položaj in pravice poslanca, določene v Ustavi Republike Slovenije, Poslovniku državnega zbora in zakonih. Če določbo 2. člena primerjamo z 10. členom, ki ureja […]

Preberi naprej →

Javne obsodbe ravnanja t.i. vardistov na Policijski postaji Slovenska Bistrica so povsem upravičene in se jim pridružujem. Odzivu vodstva policijske postaje pa kvečjemu lahko čestitam na profesionalni drži, da niso ukrepali. S kančkom cinizma si tudi vardisti po svoje zaslužijo priznanje. Z ogrožanjem javne varnosti so opozorili na globoko pravno praznino in resen problem podnormiranosti oz. neskladja […]

Preberi naprej →

Evropsko sodišče za človekove pravice – ESČP v Starsbourgu je v zadevi KÖVESI v. ROMANIA, 5. maja 2020, obsodilo državo Romunijo zaradi kršitev pravic odstavljene državne tožilke, specializirane za boj proti korupciji. Izjemen pomen ugotovitev ESČP se tudi tokrat kaže v obsodbi kršitev pravice do svobode izražanja. Pritožnico, državno tožilko so namreč odpustili zaradi javnih kritik državne […]

Preberi naprej →

O robustni ureditvi zaščite oseb, ko se z razkritjem oz. prijavo korupcije in drugih oblik kriminala izpostavijo za javni interes, sem že pisal. Prav tako o tem, zakaj bi veljalo z razumno rezervo vzeti prezgodnje navdušenje nad direktivo EU o žvižgačih, saj brez spoštovanja nacionalnega prava sama ne more zaživeti. S tem sem v grobem […]

Preberi naprej →