Kategorija: Razno

Na Inštitutu za razvoj vključujoče družbe – IRVD, nepridobitni nevladni organizaciji, ki prostovoljsko in neodplačno sodeluje tudi v Nacionalni mreži za preprečevanje nasilne radikalizacije in terorizma, odločno nasprotujemo neprimernemu odnosu do vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti.

Zlasti zavračamo neprimeren odnos do predstavnic oboroženih sil, vojske in policije, saj so v tej vlogi pri zagotavljanju miru in varnosti še posebej izpostavljene.

Zato javno opozarjamo na neustrezen in nespoštljiv odnos poslanca Žana Mahniča do generalne direktorice Slovenske policije, gospe Tatjane Bobnar, ki v hierarhiji policije zaseda najvišje mesto, kar se dogaja zelo redko.

Ne spuščamo se v politični kontekst ali siceršnjo vlogo zakonodajne oblasti, da izvaja demokratični politični nadzor nad policijo. Opozarjamo le, da neprimeren odnos do žensk na noben način ne prispeva in ne more prispevati k ustavnosti in zakonitosti dela policije, niti k učinkovitosti in ugledu države ter sistema nacionalne varnosti. V tem pogledu je neprimerno obnašanje predstavnikov_c oblasti po našem mnenju na splošno nesprejemljivo, ne glede na to kdo, moški ali ženska vodi oborožene sile Republike Slovenije.

V konkretnem primeru, ko je bil neustrezen in nespoštljiv odnos predstavnika zakonodajne veje oblasti usmerjen proti generalni direktorici policije, se dodatna teža neprimernosti kaže v tem, da bi se kot poslanec in kot moški mogel in moral toliko bolj zavedati dolžnega spoštovanja do vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti.

Vloga žensk pri zagotavljanju miru in varnosti je na svetovni ravni deležna posebne pozornosti. Varnostni svet Organizacije Združenih narodov je 31. oktobra 2000 sprejel posebno Resolucijo 1325 o ženskah, miru in varnosti. Sledile so ji še druge, vključno z lanskoletno, št. 2493.  Vse opozarjajo na tragične posledice vojn in oboroženih spopadov, pri čemer so najhujšemu trpljenju izpostavljene prav ženske in otroci. Poudarjajo izjemno pomembno vlogo žensk pri preprečevanju in reševanju konfliktov, v mirovnih pogajanjih, pri graditvi miru, varnosti in humanitarni dejavnosti, zlasti na kriznih žariščih in konfliktnih območjih.

Tudi Agenda 2030 s cilji trajnostnega razvoja (SDG) poudarja splošen pomen enakosti spolov ter vloge ženski pri zagotavljanju miru in varnosti. Temu je posebej namenjen 5. cilj SDG, ki v naslovu poziva k enakosti spolov ter krepitvi vloge žensk in deklic na vseh področjih. Z integrativnim pristopom Agenda 2030 povezuje enakost spolov in vlogo žensk z uresničevanjem vseh ciljev trajnostnega razvoja in družbe prihodnosti (UN WOMEN: AGENDA 2030).

V navedeni Resoluciji 2493, soglasno sprejeti na zasedanju 29. oktobra 2019, Varnostni svet ponovno poudarja zavezanost nenehnemu in celovitemu pristopu k izvajanju sprejetih obveznosti ter poziva svetovno skupnost in države podpisnice, da okrepijo prizadevanja v podporo vlogi žensk pri zagotavljanju miru in varnosti. Predstavnica Republike Slovenije, veleposlanica, stalna predstavnica Republike Slovenije pri OZN, gospa Darja Bavdaž Kuret, je ob tej priložnosti dejala, da je Slovenija edina država na svetu, kjer so ženske na najvišjem vodstvenem položaju v vojski in policiji (UN SC, 29. oktober 2019).

Iz govora veleposlanice Bavdaž Kuret lahko razberemo, da je Slovenija v svetovnem merilu upravičeno lahko ponosna na visoko stopnjo udeležbe žensk na različnih vladnih in diplomatskih položajih. Posebej smo lahko ponosni na naše ženske, hčere, sestre, matere in žene v mednarodnih misijah in na kriznih žariščih, kjer v skrajno nevarnih okoliščinah opravljajo izjemno zahtevne naloge pri zagotavljanju svetovnega miru in varnosti.

Letos je 20. obletnica Resolucije 1325, ki je mejnik široke podpore ter prizadevanj svetovne skupnosti in držav naprednega sveta za krepitev vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti. Poslancem in poslankam Državnega zbora Republike Slovenije naslavljamo ta javni poziv hkrati kot pobudo, da tudi v duhu njihovih prizadevanj za etični kodeks in etično ravnanje v zakonodajni veji oblasti z zgledom prispevajo k spoštljivemu odnosu do vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti.

To, da so izvoljeni_e po volji ljudstva, je kvečjemu zaveza poslancem_kam k primernemu in spoštljivemu odnosu do državnih organov Republike Slovenije ter njihovih predstavnikov_c. V tem bi nam vsem morali biti zgled, ne pa da se poslanec v neprimernem odnosu do ženske, ki na varnostnem področju opravlja najvišjo funkcijo v Slovenski policiji, sklicuje celo na položaj predstavnika ljudstva  in imenovanje v zakonodajni veji oblasti  – NE v našem imenu!

Bećir Kečanović 19. februar 2020