Kategorija: Razno

Našega sveta s covidom-19 najbrž ne bo konec. Ob zmernem optimizmu pa veljala s previdnostjo upoštevati, da se bomo s kriznimi in izrednimi razmerami svetovnih razsežnosti še naprej srečevali: od naravnih nesreč do človeškega dejavnika ogrožanja preživetja ljudi in planeta Zemlja.

Te dni, recimo, posledice uničujočega neurja, poplave, plazovi v naši bližnji soseščini po Evropi ponovno svarijo, kako je previdnostno načelo v strategijah obvladovanja tveganja naravnih nesreč prvovrstna zahteva razumnosti in družbene odgovornosti za krepitev skupne odpornosti (engl. resilient) ter razvoj trajnostnih mest in skupnosti (UN Agenda 2030, SDG 11).

Vabljeni k ogledu predstavitve na temo vključujočega in varnega šolskega prostora v luči razvoja trajnostnih mest in občin ter večje odpornosti na nesreče, avtorice Katje Banovec Juroš iz Uprave RS za zaščito in reševanje (predstavitev).

Z objavo pa se obenem pridružujem najavi letošnjega, 5. dneva nacionalne varnosti, dne 21.10.2020.

Organizatorji, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, IVK Inštitut za varnostno kulturo in Slovensko združenje za varen svet napovedujejo, da bo osredni del programskih vsebin prav “Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji” (najava).

Bećir Kečanović 5. oktober 2020

Foto: Valery Hache/AFP via Getty Images

Valery Hache_AFP via Getty Images