Kategorija: Razno

Na večer pred valentinovim, 13. februarja 2019, je Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature nadaljeval diskusijo na temo Radikalizacija, nasilni ekstremizem in konfliktna različnost. Razpravljajoči, urednika in soavtorji so temu namenili tudi tematsko številko Revije za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja Šolsko polje, št. 5-6, 2018.

V simbolnem pomenu večera pred valentinovim in Trubarjeve hiše, sta literatura in tako odprta, dialoška diskusija o perečih družbenih vprašanjih, ki z etiko narativa nagovori estetske in moralne občutke, tisto, kar je lahko v pozitivnem smislu skupno romantični ljubezni in preprečevanju nasilnega ekstremizma.

Bećir Kečanović 13. februar 2019