Kategorija: Razno

Februarski novičnik Urbanet prikazuje primere razdejanja in obnove kulturnih znamenitosti na območjih, prizadetih z oboroženimi spopadi in naravnimi katastrofami.

Prispevki pripovedujejo tragične življenjske zgodbe. Poudarjajo izjemen pomen kulturne dediščine in vrednot, ki simbolizirajo skupno preteklost, sedanjost in vizijo preživetja v prihodnosti.

Skrb za kulturno dediščino, zlasti na območjih, kjer so kulturne znamenitosti na seznamu svetovne dediščine, je zato skrb za skupne korenine in dediščino človeštva. Odgovornost za njihovo zaščito in ohranjanje presega nacionalne in regionalne meje.

Zgodba iz Namibije govori o večrazsežnostnih posledicah podnebnih sprememb. Ljudje, ki so k temu najmanj prispevali, v strahu za življenje bežijo z ogroženih območij.

Na ciljnih območjih pa nastajajo divja naselja z vsemi spremljajočimi posledicami urbanega kaosa, revščine in ogroženosti zaradi pomanjkanja osnovnih življenjskih pogojev. Tudi to so skupne korenine, skupna dediščina in odgovornost človeštva.

IRVD, povzeto po: Urbanet, februar 2020

FOTO: Urbanet