Kategorija: Razno

Tradicionalni, XXVI. Dnevih Socialne zbornice Slovenije potekajo 17. in 18. septembra na Bledu, pod naslovom »Soodgovorno načrtovanje novih strateških usmeritev na področju socialnega varstva« (program).

Letos se namreč izteka veljavnost Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13–20). V povezavi s tem je logična potreba po pravočasni in kakovostni pripravi novega krovnega dokumenta socialnega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.

Na povabilo organizatorja se bom s prispevkom o uporabni etiki in socialni politiki pridružil razpravi na temo Etičnost in profesionalnost strokovnega dela.

Etičnost in profesionalnost imata na prvi pogled isti namen v doseganju dobrega. Uporabna etika pa od nekdaj opozarja, da temu ni vedno tako.

Poglejmo, npr., znano prispodobo strokovne uporabe ostrega noža v rokah profesionalnega kuharja na eni in profesionalnega morilca na drugi strani.

Dve skrajnosti nam vsaka na svoj način pripovedujeta, da je profesionalnost vrhunec usposobljenosti, strokovnosti, veščin oz. kompetenc. Na »ostrini noža« pa ostaja neizpodbiten dokaz, da profesionalnost sama po sebi ni vedno jamstvo dobrega v etičnem pogledu.

Če se ozremo po perečih svetovnih problemih, lahko brez pretiravanja rečemo, da so danes ljudje in planet Zemlja na robu preživetja bolj po zaslugi profesionalcev kakor nevednežev.

Zato organizator XXVI. Dnevov Socialne zbornice Slovenije že pri samem naslovu »Soodgovorno načrtovanje novih strateških usmeritev na področju socialnega varstva« upravičeno opozarja tudi na potrebo po odgovornem in dialoškem, vključujočem procesu priprave in sprejemanja strateških dokumentov na področju socialnega varstva.

Bećir Kečanović 16. september 2020

IRVD:

Dnevi Socialne zbornice Slovenije