Kategorija: Razno

Naslov nima neposredne zveze z zahtevami po posebnem kodeksu, ki jih naslavljajo poslancem/poslankam Državnega zbora. Osebno mi je še vedno bližje stališče, da je Ustava Republike Slovenije s temeljnimi načeli in ustavnimi vrednotami najvišji kodeks etičnega delovanja, ki zavezuje pripadnike/pripadnice vseh javnih institucij Republike Slovenije. Ustavnemu patriotizmu in etičnemu domoljubju primerno seveda tudi državljane/državljanke.

Z zvestobo ustavi se etično voditeljstvo države z osebnim zgledom in primerno resnostjo, ki pritiče funkciji državnika, na vseh ravneh prizadeva za smiselne in razumne pogoje človeškega sobivanja. Prenos tega normativnega načela v vsakdanje, osebno in profesionalno življenje na katerem koli področju, v kateri koli funkciji ali posamični situaciji je poslanstvo uporabne (aplikativne) etike s praktično usmerjenimi dejavniki moralne motivacije; prim.: Micewski, E. Moral Motivation of Military Professionals: A Military-Philosophical Approach; v: Heinrichs, K. Oser, F. Lovat, T. Eds.  Handbook of Moral Motivation: Theoris, Models, Applications, 2013.

Uporabna etika v svojem poslanstvu išče konkretne odgovore, kako doseči, da tisto, kar motivira človeška bitja k etičnemu delovanju, usmerja etično voditeljstvo države, tako da pravilno in primerno prispeva k človeškemu sobivanju. Moralna motivacija pa je s temeljnimi psihološkimi predpostavkami znanja in vrednot usmerjena v oblikovanje bistvenih etičnih sestavin zavesti katerekoli osebe. V ospredje etičnega delovanja stopi že pred tem, ko vedenje osebe začne vplivati na druge. To velja za vse vidike človeških zadev, bodisi na ravni posameznega sobivanja ali kolektivne ravni družbene in politične organizacije (Micewski, nav. delo).

Prevedeno v jezik zakonske opredelitve moralne motivacije za etično voditeljstvo države: »’integriteta’ je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi” (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, člen 4, točka 3); in sicer, preden začne z odločanjem vplivati na druge.

Kečanović Bećir  9. december 2018