Kategorija: Razno

“Loško je ekološko” je gibanje in slogan, pod katerim Občina Škofja Loka izvaja različne kulturne in druge dejavnosti za trajnostni razvoj lokalne skupnosti in uresničevanje globalnih ciljev Agende 2030. S programsko vsebino in odprtostjo za sodelovanje si posebej zasluži priznanje za vključujoče in kulturološko oziroma vzgojno in izobraževalno delovanje na tem področju: Lokalno za globalno!.

Kulturološko se gibanje »Loško je ekološko« kaže kot pretehtana skrb Občine Škofja Loka za kultivacijo, državljansko vzgojo in demokratično kulturo v lokalni skupnosti z odgovornostjo do temeljnih vrednot narave in družbe. Na tem izhodišču smo 8. oktobra 2019 v Sokolskem domu Škofja Loka sodelovali pri organizaciji in izvedbi dogodka Ko pade zadnje drevo, bo izginil ta svet.

Čeprav je bil poudarek na skrbnem ravnanju z gozdom in gozdnimi ekosistemi, nam je povezovalna (integrativna), vključujoča in kulturološka vloga programa »Loško je ekološko« omogočila, da smo z istim dogodkom počastili Teden otroka in Mesec prostora 2019.

Ob simbolni podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP RS) smo se z dogodkom pridružili promocijskim aktivnostim Skrbno z Gozdom. Predstavnica Občine Miren Kostanjevica pa je navzočim predstavila posledice hudega požara in aktivnosti za ozelenitev Parka miru na Cerju.

Po uvodnem govoru župana Občine Škofja Loka in predstavnice MKGP RS je bil osrednji del dogodka namenjen skrbnemu ravnanju z gozdom, utemeljenem na uporabni etiki in skupni odgovornosti za trajnostni razvoj ter naravne in družbene vrednote. Ker so bili med udeleženci tudi učenci osnovnih šol, smo normativni vidik tega procesa v kratkem ponazorili s stripom, ilustrirano Ustavo Republike Slovenije.

Za pristno doživljanje in izkustveno učenje sta s pripovedjo (narativom) poskrbela odlična predavatelja in govorca, gospoda Janez Bizjak in Anton T. Lesnik. K estetskim užitkom pa so svoj delež prispevali prav tako odlični glasbeniki Glasbene šole Škofja Loka.

Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za prijetno druženje!

Bećir Kečanović  11. oktober 2019