Kategorija: Razno

IRVD je v letu 2015 na različne načine, med drugim s pobudo na portalu Vlade RS (Predlagam Vladi) in pri predsedniku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), poskušal spodbuditi razpravo, kako z vključevanjem civilne družbe okrepiti varnost v lokalnem okolju in učinkoviteje zaščititi otroke pred med-vrstniškim nasiljem.

Nekaj odzivov je sicer bilo, a večini je očitno vseeno, če otroke znova izsiljujejo in pretepajo. Tokrat se je ponovilo v Celju (RTV SLO). Ob tem se ponovno odpira isto vprašanje, kakšna družba smo, da ne storimo več za varnost otrok pred izsiljevanjem in medvrstniškim nasiljem.

Od lanskoletne razprave v Državnem zboru, na katero smo se odzvali s povzetkom predlogov, so žrtvam izsiljevanja in medvrstniškega nasilja očitno ostale le še prazne obljube in birokratsko mlatenje slame, kako je vključevanje civilne družbe pri zagotavljanju varnosti bolj ali manj stvar razumevanja občinskih sosvetov.

Če je še kdo, ki mu ni vseeno, ko molčimo in nič ne ukrenemo, medtem pa otroke znova izsiljujejo in pretepajo, je pobuda IRVD, da skupaj storimo več za vključevanje civilne družbe pri zagotavljanju varnosti in zaščite otrok pred nasiljem v lokalnem okolju, še vedno odprta.

Dodajamo povzetek IRVD o namenu občinskega programa varnosti in razpravi Državnega zbora o nasilju v šolah leta 2015 in objavo: IRVD Facebook.