Kategorija: Razno

Ta objava je nadaljevanje promocijskih aktivnosti k počastitvi 20. obletnice Resolucije 1325 o ženskah, miru in varnosti (več o dogodku).

Etika narativa ali pripovedništva je sicer sestavni del našega pristopa k razvoju miroljubne, vključujoče in varne družbe prihodnosti za vse (prim.: Slokan, Kečanović, Logaj, 2020, str. 15-16, 47-48; prav tako besedilo o čustvih in psihosocialnih dejavnikih medčloveškega odnosa, ibid. str. 121-166).

Različni avtorji in strokovnjaki namreč ugotavljajo, da je narativ posrednik v duševnem procesu izmenjave uporabnega znanja in izkustva, ki ga vselej spremljajo čustva ter občutek za drugega in temeljne vrednote, naravne in družbene pogoje uspešnega preživetja.

Z dobrimi življenjskimi zgodbami ponuja preprost, a vendarle celosten in koherenten prikaz okoliščin, namer in dejanj. Um, ki ustvarja takšne zgodbe, je organ, ki išče smisel življenja.

Iskanje smisla skupaj z ustvarjalnostjo vodi do sreče. Spodbuja in prilagaja naš pogled na svet ter vrednote, s katerimi se identificiramo kot osebe in člani (M/Ž) skupnosti, družine, družbe, države.

S prispodobo sonca, ki nas z občutkom topline in sreče nikoli ne pušča ravnodušne, smo k izvedbi napovedanega dogodka poleg odličnih govork v programskem delu povabili prav tako odlične avtorice prispevkov, da z različnih vidikov osvetlijo vlogo in položaj žensk v družbi.

Prispevki, ki sledijo v naslednjih objavah, so torej skupaj s programskim delom sestavni del počastitve 20. obletnice Resolucije 1325 o ženskah, miru in varnosti (osnutek programa in vabilo).

Bećir Kečanović 21. oktober 2020

FOTO: IRVD

Soncni zahod na elektricni pogon