Kategorija: Razno

Naslov je prirejena misel znane prerokbe o opustošenju narave, gozdov in gozdnih ekosistemov; o tem, kar je danes resna grožnja preživetju ljudi in planeta Zemlja. Toda ista prerokba izraža tudi upanje, da je mogoče s predrugačenim odnosom do narave preprečiti najhujše in ohraniti naš svet, ne le za sedanje, temveč za prihodnje rodove.

Seveda en sam dogodek, ki ga pod istim naslovom organiziramo skupaj z Občino Škofija Loka, Sokolski dom Škofja loka, 8. oktober 2019 ob 18.00 uri (vabilo), sveta rešil ne bo. Je pa priložnost za druženje in izmenjavo mnenj, kaj lahko storimo, da bo prihodnost vsaj približno takšna, kot si jo želimo.

Z nami bodo:

Manca Baznik, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z državnimi gozdovi. Predstavitev integrativnega  pristopa ministrstva, v smislu generične promocije gozdov, gozdarstva in gozdno lesnih verig ter vključevanja deležnikov pri odločitvah v zvezi z gospodarjenjem z gozdom.

Janez Bizjak, arhitekt, naravovarstvenik in publicist. Nekdanji direktor Triglavskega narodnega parka. Dolgo let sodelujoči v mednarodni Komisiji za varstvo Alp in podpredsednik mednarodne zveze Alparc, krovne organizacije vseh narodnih parkov v Alpah. Naslov njegovega prispevka je Staroselci v Alpah. Poudarki pa so na stereotipih in zgodovinskih zmotah o Alpah; spreminjanju gozdnih ekosistemov in površja v visokogorju zaradi gorskega pašništva in rudarjenja; kulturnem in duhovnem izročilu: svete gore in daritvena mesta na prostem; najnovejših odkritjih v tirolskih gorah in v slovenskih Alpah; legendah kot sporočilu o občutljivem naravnem ravnovesju in opominu za današnji čas: Zlatorog, ledenik Pastirca pod Velikim Klekom/Grossglocknerjem.

Anton Tone Lesnik, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva s specialističnim podiplomskim študijem nege krajine in okolja, aktivist in učitelj gozdne pedagogike, predsednik slovenske skupine mednarodne nevladne organizacije za gozdove Pro-Silva Slovenija. Naslov njegovega prispevka je Drevesa v našem naravnem in družbenem okolju. V predstavitvi bo poudaril naslednje: drevesa – živa bitja; izjemna drevesa; drevesa v gozdu; drevesa in ljudje; drevesa – dobrotna, ali nevarna?

Program je nadaljevanje prostovoljskih in neodplačnih aktivnosti, ki jih izvajamo z namenom spodbujati zavedanje o pomenu velikih vrednot narave in družbe.

Prijazno vabljeni!

IRVD, 25. september 2019