Kategorija: Razno

V povezavi z našo predhodno objavo Ubijanje Minervine sove smo, med drugim, kontaktirali Lovsko zvezo Slovenije (LZS). Korektno so se odzvali s pojasnilom, da imajo ničelno toleranco do tovrstnih dejanj. Tako bodo po opravljeni preiskavi ravnali tudi v konkretnem primeru.

Sicer smo iz široke palete aktivnosti LZS razbrali, da si na različnih področjih prizadevajo za varstvo narave, ohranjanje biotske raznovrstnosti in zaščito prostoživečih živali.

Z našimi prizadevanji za uporabno prostorsko etiko ter vključujočo in varno družbo pa tudi letos nadaljujemo promocijo vrednote prostora v naravnem in družbenem pomenu.

V povezavi s 16. ciljem Agende 2030 bomo posebno pozornosti namenili medinstitucionalnemu sodelovanju v smislu vključujoče (integrativne) vloge uporabne, praktične etike pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Z besedami, ki jih je na nedavnem dogodku o okoljski odgovornosti poudaril aktualni minister za okolje, Jure Leben: “Pridružite se v boju za ohranitev zelene Slovenije”.

Bećir Kečanović 25. januar 2019

UN_The Sustainable Development Goals