Kategorija: Razno

Pravijo, da gre ladja v pravo smer. Samo še malo porinemo, pa bo. Če bo plula po isti poti kot ZIntPK, se lahko namesto varnega sidranja zgodi, da konča v brodolomu.

Kdor je pri naslovu zastrigel z ušesi, zakaj je tokrat beseda žvižgač brez narekovajev, je zadel pronicljivo vprašanje. Odgovor je v nedoslednosti same direktive. Na enem mestu uporablja besedo prijavitelj, drugič pa spet žvižgač. Škoda, da to ni poenoteno v skladu s Konvencijo Združenih narodov o preprečevanju korupcije, po kateri se zgleduje ZIntPK, tako da uporablja pojem prijavitelj.

Mešanje pojmov v predpisih prinaša tveganje pravnih zmot in škode, kot pri reku: ignorantia iuris nocet – nepoznavanje prava škoduje.

Upajmo, da bo vsaj zakonodajalec v napovedani, de lege ferenda zakonodaji ravnal v prid konvencijskim standardom in domačemu pravnemu izrazoslovju. Žvižgač pa naj ostane v pogovornem in literarnem svetu, pesniško povedno: požvižga naj se na to in ono.

V katero smer torej pluje direktiva EU s prijavitelji in žvižgači na istem krovu. V spodnji razpredelnici je nekaj razlogov za premislek. Gre za poljubno skrajšan nabor besedila, ki seveda ni namenjeno pravnemu prometu.

Raje si naredite domačo “whistleblower” platformo in se požvižgajte na vse skrbi, vključno s koronavirusom.

Čestitke ob 1. maju – prazniku dela in delavstva.

Bećir Kečanović 29. april 2020

                                   DIREKTIVA (EU)                                                                                              ZIntPK    Direktiva _ ZIntPK