Kategorija: Razno

Komisija EU v poročilu o pregledu zdravstvenega sistema po državah članicah,  Health at a Glance: Europe 2018, med drugim poudarja potrebo po celostnem in povezljivem (integrativnem) načinu zagotavljanja zdravstvenih storitev.

Demografske spremembe, drugi globalni izzivi in staranje prebivalstva terjajo globoko preobrazbo (transformacijo) zdravstvenih sistemov članic, od osredotočenosti na oskrbo v bolnišnicah do integrativnega pristopa v konkretnem odnosu do ljudi (pacientov). Poročilo pravi, da so mnoge članice EU s to preobrazbo začele pred desetletjem, vendar je ob upoštevanju perečih problemov in izzivov potrebno prizadevanja v tej smeri okrepiti in jih tudi dolgoročno spodbujati.

S tem, kar v zvezi z integrativnim pristopom in preobrazbo (transformacijo) ugotavlja Komisija EU, je logična tudi potreba po ozaveščanju in usposabljanju na vseh ravneh zdravstvenega sistema.

V svetovnem merilu je sicer integrativni pristop še edino upanje tudi za učinkovito obvladovanje korupcije in zaščito prijaviteljev (žvižgačev) ter skupno varnost pred najhujšo kriminaliteto, ekološko in siceršnjo, pred skrajnim nasiljem, terorizmom…

V prejšnjih objavah smo povzeli, da je integrativni pristop v prenovljeni Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti (ReSNV-2) način odzivanja celostnega in povezljivega (integrativnega) sistema nacionalne varnosti na pojave in ravnanja svetovnih razsežnosti, ki ogrožajo nacionalno, javno in državno varnost.

Od tega, kako je integrativni pristop sprejet in v praksi javnih institucij, civilne družbe in posameznikov uveljavljen pri odzivih na pereče probleme in izzive prihodnosti, zlasti pri zaščiti temeljnih vrednot naravnega in družbenega prostora, je po ocenah v Agendi 2030 odvisno preživetje ljudi in planeta Zemlja.

Bećir Kečanović 29 november 2019