Kategorija: Razno

Svetovno gibanje HeForShe od ustanovitve v septembru 2014 naprej navdihuje milijone ljudi, da se pridružijo prizadevanjem za enakost spolov in krepitev vloge žensk v družbi. Zasnovano na vključujočem pristopu, je kmalu po ustanovitvi pritegnilo tudi našo pozornost na IRVD.

Že naslednje leto, 21. aprila 2015 sem se kot predstavnik IRVD po zgledu HeForShe odzval na povabilo Ženskega odbora Slovenskega centra PEN Mira k sodelovanju na posvetu Podoba slovenskih literarnih ustvarjalk v učnih načrtih za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah (program in zapis posveta).

Sodelovanje med IRVD in PEN Mira smo nadaljevali še na drugih področjih. Ob počastitvi Meseca prostora 2018, na primer, smo se s skupno izjavo posebej zavzeli za svobodo govora in zaščito novinarjev (M/Ž) pred skrajnim nasiljem in umori (povzetek in povezave).

S promocijo enakosti spolov in vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti smo začeli leta 2016, na 17. dnevih varstvoslovja (zbornik povzetkov).

Letošnje aktivnosti smo večinoma namenili opolnomočenju skupine Ženske za mir in varnost.

S skupino načrtujemo dogodek v počastitev 20. obletnice Resolucije Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov (VS OZN) 1325 in naslednjih, ki skupaj tvorijo Agendo 1325 o ženskah miru in varnosti (več o izvajanju v Sloveniji: Akcijski načrt 2018-2020 in Poročilo o izvajanju Agende 1325).

Resolucija 1325 je torej mejnik v svetovnih prizadevanjih za enakost spolov ter položaj žensk in deklic v miru in vojni.

Po sprejetju Agende o trajnostnem razvoju do leta 2030 (Agenda 2030) je skupaj z naslednjimi resolucijami, ki v nizu tvorijo celoto Agende 1325 o ženskah miru in varnosti, praktično integralni del svetovnega programa trajnostnega razvoja in družbe prihodnosti za vse (prim.: UN WOMEN, Peace and Security).

Bećir Kečanović 19. oktober 2020

Foto: UN Photo/Logan Abassi

1-peacesecurity