Kategorija: Razno

Ustavno sodišče je v postopku, začetem z zahtevo Računskega sodišča, odločilo, da so občinski predpisi, ki političnim strankam omogočajo brezplačno oglaševanje in druge neodplačne ugodnosti pri rednem poslovanju ali med volilnimi in referendumskimi kampanjami, v nasprotju z zakonom (U-I-12/16-30, 4. 2. 2021).

Z ugotovitvami, da občinski predpis v nasprotju z zakonom omogoča političnim strankam brezplačno storitev političnega oglaševanja in druge neodplačne ugodnosti, kar je sicer kršitev dolžnega ravnanja pri upravljanju z zaupanimi javnimi sredstvi, je na dlani šolski primer sistemske in politično obarvane korupcije (ZIntPK, člen 4, tč. 1).

Pred demokratično javnostjo pa je enkratna priložnost, da v povezavi z ugotovitvami Ustavnega sodišča ter napovedanimi spremembami volilnega sistema razširi prostor za razpravo tudi o sledljivosti financiranja političnih strank, standardih poštenih volitev, volilnih in referendumskih kampanj ter obvladovanju tveganja pri nastajanju in sprejemanju predpisov.

Bećir Kečanović 16. februar 2021

VIR: Cliparts

political_corruption