Kategorija: Razno

Politična zgodovina je z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi, ki jih premore človeški značaj, polna težkih zablod, strahotnih političnih in socialnih polomov, a tudi življenjskih zgodb o zlati dobi, ko je predanost političnim idealom resnično obrodila sadove dobrega življenja v skupnosti. Tako Sovre v izbranih prevodih Predsokratiki (1998) opisuje politično in pesniško izročilo velikega človeka in državnika Solona.

Dotlej, pravi Sovre, se je javno življenje dušilo v pohlepu sebičnih, pojem države pa v težnjah tedanjega plemstva, da se dokoplje tiranije. To samopašnost, ki je spodkopala temelje javnega življenja, je Solon obrzdal s predanostjo idealom pravičnosti. S svojo politiko je uspel priklicati ljudi k tisti pravi svobodi pod vladavino prava, ko je sleherni pripravljen služiti skupnosti (Sovre, 1998:43).

Kaj ima nek Solon, ki je živel pred več kot 2500 let, danes opraviti s prihodnostjo?. Pravzaprav vse, zaradi česar sodobniki ugotavljajo, kako so letošnje evropske volitve prelomnega pomena za prihodnost Evropske unije.

Vprašanje, s katerim se je v svojem času ubadal Solon, kaj je tisto, kar ovira napredek, na drugi strani pa lahko motivira, da je sleherni pripravljen služiti skupnosti, je z vso težo današnjih problemov in izzivov toliko bolj pereče. Tribalizem ali težnja starodavne plemenske skupnosti, kake skupine, ki ni v skladu s koristmi države in širše skupnosti, je medtem nadomestil tribalizem političnih strank.

Skupina raziskovalcev evropskega političnega prostora je pri omenjenem vprašanju obravnavala konkretne posledice in možne rešitve, kako zmanjšati demokratični deficit in splošno nezaupanje v politične institucije EU (Van Hecke, S. idr., Reconnecting European Political Parties with European Union Citizens International IDEA Discussion, Paper 6/2018).

Ugotovili so, da brez ponovnega povezovanja evropskih politični strank z državljani ni moč obnoviti porušenih mostov zaupanja v demokratične vrednote in politične ideale Evrope. Vključevanje javnosti in državljanov v nadzor nad delovanjem političnih strank je nujno tudi za mobilizacijo volilnega telesa. Volitve pa so tista valuta, s katero bodo volivci stavili na prihodnost EU.

To, da delovanje političnih strank proizvaja strukturne probleme, demokratični primanjkljaj, politično korupcijo in druge odklonske pojave, je sicer že dolgo znano. V mnogih državah, ne le v mladih in krhkih demokracijah, ne spoštujejo in ne dosegajo niti temeljnih standardov predstavniške demokracije in vladavine prava. Ker prisegajo le na svoje ozke interese, niso niti zmožne niti pripravljene zastopati javni interes in družbo kot celoto (Reilly, B. Nordlund, P. Newman, E., 2008, v: Kečanović, 2014).

Bećir Kečanović, 03. februar 2019