Kategorija: Razno

logo-mesec-prostora

Hiša Evropske unije v Ljubljani, 23. oktober 2018

V A B I L O

Prijava na dogodek

 

Moderator/moderatorka: Bećir Kečanović, Simona Rejc Sušnik

 
10:00-10:15 Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji – uvodni pozdrav
10:15-11:00     Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, Prostor kot človekova pravica in vrednota skupnega pomena
11:00-11:30   Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Ljubljana, učenci 5-ih razredov, predstavitev šolskega projekta: »Raziskujemo prostor«
11:30-11:45     Odmor

11:45-13:00     Mag. Urška Klakočar Zupančič, Okrajno sodišče v Ljubljani, vodja Oddelka za etažno lastnino: Prostor kot vrednota v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1)

13:00-14:00                  

Odmor za kosilo
14:00-16:30

Vrednota prostora in javni interes na področju varnosti, športa in javnega zdravja

Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic: Upravljanje javne športne infrastrukture in uresničevanje javnega interesa na področju športa

Prof. mag. Peter Gabrijelčič, Urejen prostor kot socialna in ekonomska kategorija

Dr. Matjaž Jager, direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL, Vrednota razširjenega mišljenja in širjenje mentalnega prostora

Dr. Gregor Jurak, Fakulteta za šport UL: Med varnostjo, zaščitniškimi praksami, spontanim gibanjem in športom

Gregor Kavaš, dr. med., specializant MDPŠ, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ): Vrednota javnega prostora na področju zdravja prebivalstva