Zagotavljanje varne in vključujoče družbe na državni in lokalni ravni