Kategorija: Razno

UNSD - SDG

S simbolnim sporočilom Agende 2030, nikogar ne pustiti samega v stiski – leaving no one behind, končujemo promocijo vseslovenske prostovoljske akcije in posveta o preprečevanju diskriminacije (VABILO in PROGRAM).

K naslovu dodajamo povzetek prispevkov A. Igličarja in A. Mordej. Kar ugotavljata, je pomembna iztočnica, ne samo za preprečevanje diskriminacije, ampak za obvladovanje cele vrste odklonskih dejanj v današnji družbi tveganja.

Z drugimi besedami, med zavržnostjo anonimnih prijav in družbeno vlogo kaznovalnega prava je v demokraciji široko odprt javni prostor svobode izražanja, a hkrati odgovornosti, da ne bi naša skupna evropska pot demokratičnega miru in napredka z diktaturo anonimnežev in razraščanjem populizma zdrsnila v neki novi totalitarizem.

Seveda bi bilo prenagljeno trditi, da se današnji populizem postavlja kot legitimna alternativa evropski demokraciji, kot je bil primer v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Vsekakor pa ga je treba jemati resno, ker populizem nekaterih vodilnih evropskih politikov in političnih strank že načenja tudi za EU vitalna vprašanja demokracije in vladavine prava; prirejeno po: Rizman, R., Globalizacija in avtonomija: prispevek za sociologijo globalizacije, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 2008, str. 210-212.

Za IRVD: Bećir Kečanović, 2. april 2019.