Dan za spremembe 2020

Vrednote družbe znanja in uporabna etika šolskega prostora – posvet, 14. september 2020, Hiša EU v Ljubljani 

Program dogodka

Foto Slovenska filantropija – Dobro za ljudi in planetPosvet s predstavitvijo monografije Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja je rezultat skupnih prizadevanj IRVD, Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter Zavoda RS Za šolstvo za nov in bolj učinkovit, integrativen pristop uporabne etike k razvoju vključujočega, varnega in spodbudnega šolskega prostora.

Glavni namen je prikaz celostnega in povezljivega, integrativnega obvladovanja varnostnega tveganja in odklonskih dejanj v šolskem prostoru. Problematika odklonskih dejanj namreč z ogrožanjem medčloveških odnosov, osebne varnosti in premoženja hkrati spodkopava vrednote družbe znanja, vzgoje in izobraževanja.

Odklonska dejanja, še posebej psihično in fizično nasilje pa niso samo problem šolstva. So odraz splošne družbene klime, ko slabe izjeme preraščajo v redne slabe razmere širših razsežnosti. Šolski prostor je pri odklonskih dejanjih toliko bolj ranljiv, saj lahko posledice zaznamujejo generacije učencev, otrok in mladostnikov. Posledično pa še celotno družbo.

Glede na potrebo po obvladovanju večstranskih vzrokov in posledic zadevne problematike odklonskih dejanj, je glavni namen posveta in publikacije o uporabni etiki v šolskem prostoru primerljiv s cilji trajnostne, miroljubne, vključujoče in varne družbe za vse v Agendi 2030. Prav tako z nosilno mislijo Evropskega izobraževalnega prostora o skupnih vrednotah vključujočega izobraževanja in evropskih razsežnostih poučevanja na vseh ravneh.

V nadaljevanju so nekatere predhodne objave k promociji Dneva za spremembe 2020: Dobro za ljudi in planet. Dodane so zato, ker z vsebino lahko prispevajo k širšemu pogledu na Agendo 2030 in njene cilje trajnostnega razvoja.

Dobro za ljudi in planet: uporabna etika in človekove pravice v družbi prihodnosti za vse

Dobro za ljudi in planet: uporabna etika in boj proti korupciji

Dobro za ljudi in planet: Posvet o uporabni etiki in vrednotah družbe znanja

Princip človeškosti in vključevanja, med in po covidu-19: »Dobro za ljudi in planet«

Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja – vabljeni k branju

Se parlamentarni etiki obetajo novi časi?

Ženske za mir in varnost

Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja – publikacija

Ustavni temelji družbe znanja in kakovostnega izobraževanja

Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor – Dobro za ljudi in planet

Uporabna etika in normativna integracija Agende 2030: naredite si svoj model

Integralna vizija družbe prihodnosti

»Leaving no one behind«: Kulturno ozadje in normativna integracija vrednot družbe prihodnosti

Cilji trajnostnega razvoja in družba prihodnosti v duhu skupnega evropskega načina življenja

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA: Poziv za preživetje ljudi in planeta

Pravična in solidarna, vključujoča in varna družba prihodnosti – najava

Dan za spremembe 2019: Preprečevanje diskriminacije in problematika anonimnih prijav