Kategorija: Razno

Budva, 16-17. aprila 2019, na srečanju smo predstavili pomen integrativnega pristopa uporabne etike pri spodbujanju integritete, oceni protikorupcijskega tveganja in vlogi protikorupcijskih organov v procesu priprave, sprejemanja in izvrševanja kakovostne zakonodaje.